Detská gynekológia

Našou snahou je poskytovať deťom, dievčatám komplexnú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť v nadštandardných podmienkach s vysokou odbornosťou, využitím modernej prístrojovej techniky pri zachovaní individuálneho, partnerského, otvoreného a zodpovedného prístupu.

Štandardné služby v oblasti detskej gynekológie:

Objednajte sa na prehliadku